از جای خالی توانمندسازی و اشتغال تا پیشنهاد افزودن فامیلی مادر در شناسنامه فرزند- تمام تلاشهای معاونت زنان دولت تدبیر و امید برای تسهیل ازدواج!

«کاهش ۳۳ درصدی ازدواج از سال ۹۲ تا ۹۸» «کاهش رشد جمعیت به زیر یک درصد برای اولین بار در تاریخ کشور در سال ۹۸» “از جای خالی توانمندسازی و اشتغال تا پیشنهاد افزودن فامیلی مادر در شناسنامه فرزند- تمام تلاشهای معاونت زنان دولت تدبیر و امید برای تسهیل ازدواج!”

کرونا در ایران به روایت رادیو پیام اسرائیل

نقشه خوانی عملیات روانی رادیو پیام اسرائیل در ماجرای کرونا در ایران کاری از تحریریه سیاسی کانال حوزوی روزنه این مجموعه حاصل جمع‌آوری، دسته‌بندی تاریخی “کرونا در ایران به روایت رادیو پیام اسرائیل”

پیشنهاد کتاب

سووشون

معرفی کتاب سووشون جایی نوشته بود: هرکسی می‌خواد عاشق بشه یا فکر می‌کنه عاشقه باید سووشون رو بخونه… . سووشون نویسنده: سیمین دانشور انتشارات خوارزمی “سووشون”

نامیرا

معرفی کتاب نامیرا نامیرا یک دوره‌ی فتنه ‌شناسی است برای کسانی که در پی حق هستند و می‌خواهند بدانند که حق و باطل چگونه جابه‌جا “نامیرا”