پیشنهاد کتاب

سووشون

معرفی کتاب سووشون جایی نوشته بود: هرکسی می‌خواد عاشق بشه یا فکر می‌کنه عاشقه باید سووشون رو بخونه… . سووشون نویسنده: سیمین دانشور انتشارات خوارزمی “سووشون”

نامیرا

معرفی کتاب نامیرا نامیرا یک دوره‌ی فتنه ‌شناسی است برای کسانی که در پی حق هستند و می‌خواهند بدانند که حق و باطل چگونه جابه‌جا “نامیرا”